Cilj vrtića Čudesna šuma je da svako dete pronađe prostor za sebe i da se razvija u zdravom okruženju dečje zajednice.

Grupe

Vrtićka grupa

Kroz igru i pesmu, kroz stvaralačke, istraživačke, motoričke aktivnosti, socijalne igre, deca stiču saznanja o svetu koji ih okružuje, spoznaju pojave i događaje, grade mrežu pojmova i ispunjavaju je sadržajima prilagođenim uzrastu. Osim obrazovno – vaspitnog rada, vaspitači dosta pažnje i vremena posvećuju osamostaljivanju dece u svim oblastima funkcionisanja – prilikom obedovanja, oblačenje i svlačenje, korišćenje toaleta.

Jaslena grupa

U jaslenoj grupi pored vaspitnog rada sa decom, akcenat se stavlja na negu i usvajanje kulturno-higijenskih navika. Od prvih dana u jaslama, počinje se sa podsticajem i stimulacijom razvoja govora i čula, a ostvaruje se i programska saradnja sa vrtićem kako bi deca kasniju promenu grupe lakše prihvatila.

Predškolska grupa

Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama predškolskog obrazovanja i vaspitanja i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Bez puno stresa

Adaptacija

Realizaciji bilo kog programa prethodi veoma važan proces – ADAPTACIJA, koji se u našoj ustanovi sprovodi po posebnom programu adaptacije. Dolazak deteta u vrtić, u ranom uzrastu, po pravilu je veliki događaj za celu porodicu. Roditelji su uzbuđeni i zabrinuti, dete se veoma često po prvi put odvaja od roditelja. Otvoren pristup roditeljima, individualan pristup adaptaciji svakog deteta je ono što karakteriše našu predškolsku ustanovu.

Scroll to top