O nama

Predškolska ustanova „Čudesna šuma“ osnovana je 2021. godine u privatnom vlasništvu gde je ostvarena verifikacija rešenjem broj 022-05-114/2021-07 i kao takva može da obavlјa Pripremni predškolski program. Nalazi se u naselјu Ljubić ulica Gvozdena Paunovića broj 8/1, u mirnom predelu gde je svež vazduh bez prašine, magle i dima, u blizini Poletovog igrališta, a dalјe od fabrika, buke i štetnih materija.

U celodnevni boravak Predškolske Ustanove „Čudesna šuma“ može se upisati 200 dece uzrasta od 1 – 7 godina. Svi kadrovi koji su angažovani za rad sa decom su kvalifikovani i stručno osposoblјeni za vaspitno-obrazovni rad, što je veoma značajno za uspešnu realizaciju. Osnovnu delatnost Ustanove čine tri međusobno povezane funkcije: vaspitno-obrazovna, socijalna i zdravstveno-preventivna sa ishranom.

U skladu Osnovama programa – Godine uzleta na svim uzrastima će se realni program razvijati u skladu sa novom programskom osnovom. Rad Ustanove u godini odnosi se na organizaciju rada i obogaćivanjem sredine koja podržava dečju radoznalost, omogućava istraživanje, komunikaciju i građenje odnosa sa materijalima i drugom decom i odraslima. Usresrediće se rad i na podsticanje međuvršnjačke interakcije, kao i interakcije sa drugim odraslima i okruženjem.

Obavlјa će se delatnost vaspitanja i obrazovanja, ishrane, nege, preventivno-zdravstvene i socijalne zaštite ostvaruje se kroz obezbeđenje subvencije od grada.

Zdrava ishrana

Naš vrtić veliki značaj pridaje ishrani dece. Zbog toga obroci koji se služe u vrtiću su na bazi zdrave ishrane, pripremljeni u saradnji sa nutricionistom, vodeći računa o nutritivnim potrebama dece svih uzrasta.

Edukacija

Posebnu pažnju posvećujemo intelektualnom razvoju deteta. Kreiramo brojne radionice, dok kod nas deca mogu pohađati i školice.

Prostor

Najmoderniji objekat ispunjava sve standardne i uslove propisane od strane Ministarstva prosvete. Uverite se kako naš prostor izgleda.

0
Zadovoljne dece
0
Soba
0
Vaspitača
0
Različita programa
Scroll to top